webbanner

KRÓTKIE PORÓWNANIE GWARANCJI

W części krajów firma TEFCOLD oferuje gwarancję, która zwykle jest ważna przez rok lub dwa lata. Może ona obejmować tylko części zamienne lub także serwis. 

W zależności od rodzaju umowy z TEFCOLD klient może kupować części w naszym sklepie internetowym albo wykupić gwarancję (dostępną jako dodatkowa pozycja on-line).

Gwarancja obowiązuje od daty zakupu w TEFCOLD. 
Ceny i czasy odpowiedzi różnią się w zależności od kraju.

 

 Punkty objęte gwarancją

 Punkty nieobjęte gwarancją

 Gwarancja na części   zamienne

 • Konstrukcyjne, materiałowe lub produkcyjne wady danego produktu
 • Części zamienne niezbędne do usunięcia wady lub wad produktu w okresie gwarancyjnym
   

 

 • Kosmetyczne wady niezgłoszone przy dostawie produktu
 • Półki, tacki, uchwyty, uszczelki oraz części szklane, niezgłoszone przy dostawie produktu
 • Żarówki, świetlówki, lampy LED oraz bezpieczniki, niezgłoszone przy dostawie produktu
 • Materiały eksploatacyjne i części zużywające się
 • Przypadki, gdy wada wystąpiła, ponieważ produkt nie był używany lub konserwowany zgodnie z instrukcją
 • Zużycie normalne w eksploatacji
 • Opłaty serwisantów
 • Przypadki, gdy towary są eksportowane do innego kraju 

 Gwarancja   rozszerzona

 • Konstrukcyjne, materiałowe lub produkcyjne wady danego produktu
 • Części zamienne niezbędne do usunięcia wady lub wad produktu w okresie gwarancyjnym
 • Opłaty serwisantów
 • Kosmetyczne wady niezgłoszone przy dostawie produktu
 • Półki, tacki, uchwyty, uszczelki oraz części szklane, niezgłoszone przy dostawie produktu
 • Żarówki, świetlówki, lampy LED oraz bezpieczniki, niezgłoszone przy dostawie produktu
 • Materiały eksploatacyjne i części zużywające się
 • Przypadki, gdy wada wystąpiła, ponieważ towary nie był używane lub konserwowane zgodnie z instrukcją
 • Zużycie normalne w eksploatacji
 • Przypadki, gdy towary są eksportowane do innego kraju 

Zgłaszając wadę w ramach gwarancji należy podać następujące informacje:
1. Nazwa i numer seryjny produktu
2. Opis wady
3. Adres (aktualna lokalizacja produktu)
 
Jeżeli gwarancja obejmuje serwis:
4. Numer telefonu do osoby kontaktowej na miejscu
5. Godziny otwarcia (jeśli obowiązują) 
 
Jeżeli reklamacja nie jest objęta gwarancją lub okaże się nieuzasadniona, Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez firmę TEFCOLD w związku z obsługą reklamacji. 
 
 

Gwarancje TEFCOLD

Przeczytaj tutaj szczegółowe Warunki handlowe

Oświadczenie gwarancyjne opiera się na obowiązujących w firmie TEFCOLD A/S Warunkach handlowych oraz Warunkach sprzedaży i dostawy.